Listopad 2009

Moliére - láska

30. listopadu 2009 v 10:57 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥ |  Citáty
To se musí uznat, láska je veliký mistr - učí nás být tím,
čím jsme nikdy nebyli.


Jack London - citáty

23. listopadu 2009 v 10:54 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥
---------------------------
Zapomeň sám na sebe, potom si tě svět bude pamatovat.
---------------------------
Odsuzuji-li chyby svých přátel, ještě to neznamená,
že bych je měl přestat mít rád.
---------------------------
Nemám rád lidi, kteří čekají, až jim někdo upraví cestu.
---------------------------
Optimismus je teplo.
---------------------------
Jen tehdy, zajímáš-li se o všechno, co se kolem tebe děje, žiješ naplno!
---------------------------
Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku.
---------------------------
Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě.
---------------------------
Rozkoš je mzdou života.
---------------------------
Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví.

Gary Jules - Mad world

16. listopadu 2009 v 13:22 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥ |  Videa
Wreck listening to sad songs...
You want to be a wreck too?

So now... you listen to sad songs...William Shakespeare

16. listopadu 2009 v 10:51 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥

---------------------------
Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka,
stejně jako člověka ve zvíře.
---------------------------
Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku.
---------------------------
Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost
naše nemá zdání.
---------------------------
Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.
---------------------------
Pravé jméno lásky je zajetí.
---------------------------
Klobouk mnicha nedělá.
---------------------------
Sám sobě zůstat věren.
---------------------------
Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný.
Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají
jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči
bohaté a kapsu prázdnou.
---------------------------


Mlčení je nejlepší zvěstovatel radosti. Byl bych jen málo šťasten,
kdybych to mohl vyslovit.
---------------------------
Čin dobrý, umírá-li nepochválen, jich tisíc ubíjí, jež za ním jdou.
---------------------------
Žena je jako citlivé váhy: jen malounko se jí dotkneš, a již
je jazýček v pohybu.
---------------------------
Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen
o tři znamenité přátele.
---------------------------
Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu.
---------------------------
Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.
---------------------------
Kde láska počítá, je chudičká.
---------------------------
Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.
---------------------------
Jeho cit je slepý, a slepá láska po temnotě prahne.
---------------------------
Je mnohem lepší žít bez štěstí než bez lásky.
---------------------------
Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek,
jak si přivolat další.
---------------------------
Hle, jakou metlou nebe trestá zášť! Skrz lásku zahubilo vaši radost…
---------------------------
Takoví dva se dnes štíří, zítra smíří a než se nadějeme, jsou z nich tři.
---------------------------
Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.
---------------------------
Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.
---------------------------
Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí
dobýti ženy.
---------------------------
Růže, byť zvaná jinak, voněla by stejně.
---------------------------
Sláva se podobá kruhu na vodě, který se nepřestává šířit,
až se samým šířením dočista ztratí.
---------------------------
Kolik pěkných bytostí tu je !
Jak krásné je lidstvo !
---------------------------
Má láska tváří tolik,že vlastně není nic než karneval.
---------------------------
Už s chmurným mírem vchází chmurný den
a samo slunce těžkou hlavu skrývá.
Jen zprostit toho, kdo je nevinnen
a trestat provinilé ještě zbývá.
Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova.
---------------------------
Být horlivý příliš je vždy nebezpečné.
---------------------------
Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.
---------------------------
Hluboký pád přivodí často největší štěstí.
---------------------------
Nemoc je nakažlivá, kéž by i láska.
---------------------------
Ach, ona teprv učí zářit svíce.
Jak v uchu černochově náušnice
žhne v tváře její spanilost,
nad lidský pomysl i nad žádost.
Jako když holubička k vranám sedne,
tak jiných krása vedle její bledne…
---------------------------
…že jsem kdy miloval? Ach ne, ó ne!
Já lásku neznal do dnešního dne.
---------------------------
Už Rosalina, tebou tolik ctěná, ti sešla z mysli?
Jste vy, chlapci, cháska! Ne v srdcích, v očích
jen je vaše láska!
---------------------------
Kdyby naše dobré vlastnosti z nás nevyzařovaly, bylo
by to, jako bychom je neměli.
---------------------------
Šťastný může být jen ten, kdo skutečně miloval jen
jednou v životě.
---------------------------
Veselý člověk je mistrem své duše.
---------------------------
Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější,
že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec,
přijde, kdy přijít má.
---------------------------
Smrt je jen začátek, ale až té druhé kapitoly.
---------------------------
Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.
---------------------------
Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.
---------------------------
Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít.
---------------------------
Zamilovaní jsou vdžy rychlejší než hodiny.
---------------------------
Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme.
---------------------------
Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové
okusí smrt jen jednou.
---------------------------
Kdyby každý dostal, co mu patří, kdo by pak byl
bezpečen před výpraskem?
---------------------------
Anonym nikdy za nic nestojí, nechť sám své jméno
považuje za nic.
---------------------------
Dobře se oběsit - to vyloučí možnost špatně se oženit.
---------------------------
Kdo získal srdce lví, získá i srdce ženy.
---------------------------
Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn!
---------------------------
Až teprve naše společná láska mi ukázala co je
v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen
poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že
smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo
pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená
opravdu milovat a jaké to je, když je moje
láska opětována…
---------------------------
Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi.
---------------------------
Nic není špatné tak, tak zlé, tak marné, aby to nebylo i
blahodárné, aniž co dobré, aby zneužito se nezvrhalo
v ohavnost, až líto. V ohavnost se tak někdy mění ctnost a
ve ctnost, tím co koná, ohavnost.
---------------------------
Lépe v pekle nežli se ženou svárlivou v domě společném.
---------------------------
Čas ubíhá různě, podle toho s kým.
---------------------------
Proto jsou svátky tak vzácně nevšední, že v dlouhé
řadě dnů, ční mezi všemi…
---------------------------
Čím víc jí dávám, tím víc ji mám.
---------------------------
My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí.
---------------------------
Křehkosti, tvé jméno je žena.
---------------------------
Lépe být dobře oběšen než špatně ženat.
---------------------------
Znej míru v lásce, ať je stálá, zmešká kdo otálí, i ten
kdo příliš cválá.
---------------------------
Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
---------------------------
A jestli se mýlím, nikdy jsem nic nenapsal a nikdy se nestalo,
že se dva lidé milovali.
---------------------------
Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.
---------------------------
Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.
---------------------------
Nic není dobré nebo špatné. To z toho dělá až naše
přemýšlení.
---------------------------
Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.
---------------------------
Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je
zákeřný jed i balzám hojivý.
---------------------------
Smutným hodiny se dlouhé zdají.
---------------------------
Smrt z Tebe vysála med dechu, ale nepřemohla Tě.
Na tvojí krásu nemá.
---------------------------
Víme co jsme, ale nevíme, co z nás může být.
---------------------------
Život je příběh vyprávěný blbcem.
---------------------------
Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď,
dobře se jí podívejte do úst - jistě nemá jazyk.
---------------------------
Válka není žádný zápas proti tomu, když muž před protivnou
ženou prchá z domu.
---------------------------
Tučné břicho má hubený rozum.
---------------------------
Lidé by měli být, čím se zdají. A kteří tím nejsou, neměli by se tím ani zdát.
---------------------------
Křehkosti - tvé jméno je žena.
---------------------------
Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení
nedosaženou věc víc, než má ceny.
---------------------------
Pánové to vám byl pád!
---------------------------
Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník.
Ta rozhoduje o tom, co z nich vyroste.
---------------------------
Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.
---------------------------
Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš,
a co máš, na to zapomínáš.
---------------------------
Dobrá pověst je nicotná a velmi nesprávná představa, často
se získá bez zásluhy a ztratí bez viny.
---------------------------
Když láska vadnout začíná skomírat, vždy si libuje v
tiché obřadnosti.
---------------------------
Ó, jak jsi mocná, lásko! Skrz tebe hovado si vede jako
člověk a člověk jako hovado. Taky labuť jsi ze sebe
dělal Jupitere, když jsi za Ledou chodil… Když už i
bohové jsou tak zhůvěřilí, co mají dělat ubozí lidé?
---------------------------
Víme, co jsme, ale nevíme, co můžeme být.
---------------------------
Spláchni pitím všechnu nevlídnost.
---------------------------
Naděje je loveckým psem beze stopy.

i tohle může býti život... 1. díl

16. listopadu 2009 v 10:40 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥
i tohle může býti život...

... když se dostanete do dobré party, Váš život nabere nové obrátky. Život dostane jiný smysl a Vaše priority jsou zdaleka jiné. Ne, vždy je to změna k lepšímu. Na jednu stranu ani u mě ta změna k lepšímu nebyla, ačkoliv na tu stranu druhou - vím, jak chutná štěstí, a že jsem ho snědla pořádně velkou dávku.

Nejen, že jsem konečně měla partu, kterou jsem vždycky chtěla, ale poznala jsem i báječného člověka, ve kterém jsem hodně viděla sebe a odrážel se v něm můj život. Možná proto, jsem se do něho hned zamilovala. Měl úžasnej smysl pro humor, velké ego s ironií a hlavně byl to, takovej ten "plejboják", kterej dostane holku, na kterou ukáže i tím, když zvedne láhev s Coca colou. /i to ovšem může být velmi sexy/

Problém byl v tom, že to nebyl andílek, jak jsem si myslela. On totiž, ten darebák, působil tak nevinně, že by mi nikdo nikdy neuvěřil, že by mě mohl ublížit. Mí známí /především kluci/ říkali, že to já musím být ta zlobí, leč to nebyla pravda. :-) Tenhle pocit, zná snad každá dívka, která se zamiluje.

I kdyby ten její milý vykradl banku a ona ho přitom viděla, tak stejnak neuvěří, že to byl on...

A tak nějak, jsem to vždycky zkousla, i když to hrozně bolelo a občas bolí i teď, některý případy hodně... ale život šel dál. S velkou dávkou naděje, že on pochopí, co jsem zač a bude si mě vážit, pro to, že ho miluji takového jaký je, a že stále čekám, že se kvůli mně změní... Dny ubíhaly a já přestávala věřit, že někdy by mohlo být něco jinak. A úvaha byla správná, přišla opět ta stejná pohádka. A já už neměla chuť kvůli tomu ani brečet, ani se trápit. Chtěla jsem být nad věcí a hrála na hrdinku, v hlavě se mihla velká myšlenka, že už toho bylo dost, že už dostal dost šancí.

Vím, že jsem slaboch, ale tohle nemá s tím asi nic společnýho, jen vidět člověka, kterýho milujete uronit slzu, kvůli tomu, že Vám ublížil - hrozně bolí. Uvědomila jsem si, že on se už asi nezmění a že já bez něho nedokážu žít, a že dokud mi neprovede něco šíleného, tak s ním zůstanu, protože ho opravdu moc miluji a moc si ho vážím.

A tak jsem udělala chybu, za kterou se potom platí, ještě víc, než máte tušení. Podívala jsem se do jeho icq, na to, co si s kým psal. Moje první reakce byla taková, nedokázala jsem se nadechnout, nemohla jsem se pohnout, nemohla jsem cokoliv udělat, jen se mi chtělo šíleně zvracet. Čisté ponížení....

To, co si psal s holkama... Nebudu rozvádět, jen jsem se z toho nedokázala celej den vyhrabat, nedokázala jsem nic. Chodila jsem jako tělo bez duše a i v tom horku mi byla hrozná zima....

Nakonec jsme se asi na 3 dny rozešli a já si uvědomila, že i když on chyboval víckrát, tak jsem za to mohla já. Každým dnem jsem doufala, že mi napíše, že se vyspíme a že mi řekne, že mě miluje a že se omlouvá. Protože já, když udělám chybu, hned vím, že jsem tu chybu udělala a mrzí mě to a omluvím se od srdce. Možná se nemusel ani omluvit, stačilo, kdyby přišel za mnou s pampeliškou a řekl mi, že jsem pro něho důležitá...

Nic takového se nekonalo, ale ve středu jsme se dali dohromady, protože zase já jsem musela dělat ten první krok....konec 1. části...

Nejvyšší čas, vrátit se zpět...

16. listopadu 2009 v 10:10 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥ |  Blog
Zdravím,
myslím, že je čas vrátit se zpátky mezi lidi, kteří žijí od jednoho bodu, k druhému.

Za posledních pár měsícu, skoro rok, jsem okusila, jak chutná zhruba svět normálních teenagerů...

Více o mém životě, během 9ti měsíců, v článku, který budu psát než jak jinak srdíčkem :-)


Oscar Wilde - ženy

9. listopadu 2009 v 10:48 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥
Ženy byly určeny k tomu abychom je milovali, a nikoli abychom je chápali.


Ovšem na druhou stranu, vy muži jste určeni jen k uspokojení ženské a v některých případech ani to nejste schopni zvládnout.

Rodiče

2. listopadu 2009 v 10:43 | ♥¦ wHiTe GuArdiAn AnGeL ¦♥
Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec,
jim odpouštějí.


Bohužel pravda, vždy by měli být rodiče na jedné z předních pozic. Měli by být naše opora v života, my (děti) bychom měli být jejich vše. Ne vždy tomu tak je... vlastní zkušenost